financiee-Financie
Bankové účty pre fyzické osoby nepodnikateľov
Bežné bankové účty
Porovnanie bankových účtov pre fyzické osoby nepodnikateľov, aktuálne k 20.04.2014.
Úrokové sadzby termínovaných vkladov
Termínované vklady
Porovnanie úrokových sadzieb termínovaných vkladov pre fyzické osoby k 20.04.2014.
Úrokové sadzby termínovaných vkladov
Banky na Slovensku
Prehľad bankových inštitúcií s pôsobnosťou v Slovenskej republike.
 o Spravodajstvo zamerané na vývoj ekonomických ukazovateľov a bankových produktov pre fyzické osoby nepodnikateľov aj podnikateľov. Prehľad parametrov bežných a podnikateľských bankových účtov, úrokových sadzieb termínovaných vkladov v Slovenských bankách.
L
 o Prehľad poplatkov za vedenie bankových účtov, úrokové sadzby zatriedené podľa dĺžky viazanosti termínovaných produktov.
2014 Financie|

Bankové účty, termínované vklady, úvery, hypotéky

|IP adresa|Kontakt